Sản phẩm

Phần mềm bán hàng mắt kính HVTT-CMK

Quản lý chăm sóc thông tin khách hàng (số độ mắt phải, mắt trái, các lần đo độ và mua kính ở cửa hàng).

Lịch hẹn với khách hàng, cảnh báo lịch hẹn chăm sóc khách hàng.

Tích điểm theo số tiền đã bán cho khách để chiết khấu, giảm tiền phù hợp với các đối tượng khách hàng tăng hiệu quả chăm sóc.

Xem thêm

Hỗ trợ

HVTTSoft

HVTT SOFTWARE

Mạng xã hội