Phần mềm bán hàng nhôm kính HVTT-GSM

Ngày tạo: 01/01/2019 22:44:13 Lượt xem: 1.077

1. Phân hệ bán hàng:

+ Tìm tên hàng bằng từ viết tắt hoặc mã hàng mà người dùng qui định rất dễ nhớ và nhập rất nhanh đơn bán hàng => In phiếu giao hàng - phiếu thu tiền nhanh chóng, chính xác

+ Tự động tính tiền công của các dịch vụ như gia công, mài, công cắt. Ví dụ: như tính tiền công mài của tất cả các loại hình như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn…
+ Xem chi tiết và tổng hợp công nợ bán hàng (tiền nợ của từng chuyến giao hàng và lịch sử trả tiền của khách hàng) theo ngày, đến thời điểm hiện tại => Có kế hoạch thu hồi công nợ và theo dõi nợ quá hạn nhanh chóng.

+ Báo cáo bán hàng xem chi tiết doanh thu bán hàng theo ngày, theo nhân viên…, xem  chi tiết từng đơn hàng bán cho từng khách hàng.

+ Báo cáo xác định kết quả kinh doanh : xem được kết quả lãi hay lỗ của từng ngày, tháng, năm => Kế hoạch kinh doanh hợp lý hơn như điều chỉnh giá bán, hạn chế các chi phí không cần thiết…

+ Biểu đồ phân tích doanh thu và chi phí: Có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh => Kế hoạch kinh doanh hiệu quả hơn.

2. Phân hệ mua hàng:

+ Đơn mua hàng cũng thao tác giống đơn bán hàng và cho phép làm đơn đặt hàng trước rất nhanh chóng không tốn nhiều thời gian như làm thủ công.

+ Trả nợ người bán

+ Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp. Nhắc nợ quá hạn

+ Báo cáo mua hàng xem chi tiết các đơn mua hàng, xem lịch sử giá mua của từng lần mua giúp chọn được nhà cung cấp có giá thấp nhất

+ Xem chi tiết và tổng hợp công nợ mua hàng (tiền nợ của từng chuyến giao hàng và lịch sử trả tiền cho nhà cung cấp) theo ngày, đến thời điểm hiện tại => Có kế hoạch thanh toán cộng nợ cho nhà cung cấp hợp lí với nguồn tài chính của doanh nghiệp.

3. Phân hệ quản lý kho:

+ Định mức thành phẩm (khi bán hàng hệ thống tự động trừ kho nguyên vật liệu theo định mức đã khai báo)

+ Nhập kho hàng hóa (đầu kỳ)

+ Khai báo hàng hóa, nhóm hàng hóa

+ Xuất kho hàng hóa hư hỏng

+ Bảng cân đối xuất nhập tồn hàng hóa xem tổng hợp số lượng hàng mua vào, hàng xuất kho, hàng xuất bán, số lượng còn tồn kho theo ngày, tháng, năm… của chi tiết từng mặt hàng mà doanh nghiệp đang mua bán.

+ Báo cáo hàng tồn kho xem được số lượng tồn kho đến thời điểm hiện tại

+ Thẻ kho: Chi tiết từng lần nhập, xuất của từng mặt hàng

+ Báo cáo các mặt hàng vượt mức cảnh bảo => có kế hoạch đặt hàng và không đặt hàng thừa

4. Phân hệ công cụ dụng cụ & tài sản cố định:

+ Nhập kho công cụ dụng cụ & tài sản cố định

+ Phân bổ cụ dụng cụ & tài sản cố định

+ Thanh lý công cụ dụng cụ & tài sản cố định

+ Bảng phân bổ công cụ dụng cụ & tài sản cố định: Theo dõi tình hình sử dụng công cụ của doanh nghiệp và phân bổ công cụ dụng cụ hợp lý => Có kế hoạch thu hồi tiền mà doanh nghiệp bỏ ra cho việc đầu tư

5. Phân hệ quản lý thu - chi:

+ Thu: Thu tiền bán hàng, thu khác …

+ Chi: Chi tiền trả nợ, chi tiếp khách, chi khác

+ Báo cáo thu: Xem tổng tiền thu được của từng khách hàng thanh toán và thu khác theo ngày, tháng, năm.

+ Báo cáo thu tổng hợp: Xem tổng tiền thu được của từng khách hàng thanh toán, thu khác và bán hàng thu tiền mặt theo ngày, tháng, năm.

+ Báo cáo chi: Xem tổng tiền thanh toán cho nhà cung cấp, chi khác và chi tiếp khách theo ngày, tháng, năm.

+ Báo cáo chi tổng hợp: Xem tổng tiền thanh toán cho nhà cung cấp, chi khác và chi tiếp khách và mua hàng trả tiền mặt theo ngày, tháng, năm.

6. Phân hệ quản lý nhân sự:

+ Bảng chấm công nhân viên

+ Bảng lương nhân viên

+ Bảng lương chi tiết cho từng nhân viên

Giá liên hệ:

  ►  09359 906 123 (Ms Hằng)

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Liên quan

/Data/FilesManager/HVTT-CKM.jpg

Phần mềm bán hàng mắt kính HVTT-CMK

Quản lý chăm sóc thông tin khách hàng (số độ mắt phải, mắt trái, các lần đo độ và mua kính ở cửa hàng).

Lịch hẹn với khách hàng, cảnh báo lịch hẹn chăm sóc khách hàng.

Tích điểm theo số tiền đã bán cho khách để chiết khấu, giảm tiền phù hợp với các đối tượng khách hàng tăng hiệu quả chăm sóc.

HVTTSoft

HVTT SOFTWARE

Mạng xã hội