Phần mềm bán hàng nhôm kính HVTT-GSM

Ngày tạo: 25/03/2019 23:24:54 Lượt xem: 811

1.Quản lý kho:  Biết lượng hàng nhập kho, lượng hàng xuất kho, báo cáo lượng hàng tồn trong kho, cảnh báo số lượng hàng tồn kho theo qui định như cảnh báo số lượng vượt mức qui định và thấp hơn mức qui định.

2. Bán hàng: Phân hệ này theo dõi toàn bộ quá trình bán hàng từ khâu đặt hàng đến giao hàng, tạo lập hóa đơn, cho phép xây dựng các chính sách bán hàng: chính sách giá và chính sách chiết khấu…

 Tùy chọn kiểm tra giới hạn công nợ khi lập đơn bán hàng khi xuất bán
 Tùy chọn kiểm tra tồn kho khi lập đơn đặt hàng khi xuất bán
 Hệ thống báo cáo đa dạng và hữu ích
 

3. Mua hàng:

 Quản lý toàn bộ qui trình mua hàng từ khi có yêu cầu mua hàng đến khi nhập kho, thanh toán

 Tránh mua hàng thừa không cần thiết

 Theo dõi kịp thời tiến độ mua hàng, bảo đảm cung ứng đúng hạn cho sản xuất

 Hỗ trợ mua hàng tốt nhất: chọn nhà cung ứng với giá cả hợp lý, chất lượng tốt

 Bảo đảm việc thanh toán phù hợp với hàng đã mua, đã nhận.

4. Quản lý thu chi: Quản lý các khoản thu từ bán hàng, thu khác, chi trả tiền mua hàng, chi khác

5. Quản lý nhân sự: Phân hệ được sử dụng để hỗ trợ thông tin chính sách nhân sự của công ty và tự động hóa hạch toán với nhân viên. Trong số các tính năng của phân hệ có các tính năng sau:

 Chấm công nhân viên

 Tính tiền lương của công nhân viên

 Tính tiền phụ cấp, khấu trừ và tiền thuế theo luật pháp

 Tự động tính các khoản trích theo lương và phí bảo hiểm bắt buộc.

 

Giá liên hệ:

►  0935 386 046 (Ms Thanh)

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Chưa có dữ liệu!

Liên quan

HVTTSoft

HVTT SOFTWARE

Mạng xã hội