Phần mềm quản lý bán hàng GSM-ERP

Ngày tạo: 25/03/2019 22:58:49 Lượt xem: 1.120

"Giải pháp quản lý bán hàng GSM-ERP, giải pháp bán hàng theo yêu cầu, thao tác đơn giản, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm soát"

 

 

Nội dung

Quản lý tồn kho ngay lúc bán hàng
 Quản lý chiết khấu theo mặt hàng, nhóm hàng, theo khách hàng

 

 

Liên quan

/Data/FilesManager/HVTT-CKM.jpg

Phần mềm bán hàng mắt kính HVTT-CMK

Quản lý chăm sóc thông tin khách hàng (số độ mắt phải, mắt trái, các lần đo độ và mua kính ở cửa hàng).

Lịch hẹn với khách hàng, cảnh báo lịch hẹn chăm sóc khách hàng.

Tích điểm theo số tiền đã bán cho khách để chiết khấu, giảm tiền phù hợp với các đối tượng khách hàng tăng hiệu quả chăm sóc.

HVTTSoft

HVTT SOFTWARE

Mạng xã hội