Phần mềm quản lý bán hàng GSM-ERP

Ngày tạo: 25/03/2019 22:58:49 Lượt xem: 899

"Giải pháp quản lý bán hàng GSM-ERP, giải pháp bán hàng theo yêu cầu, thao tác đơn giản, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm soát"

 

 

Nội dung

Quản lý tồn kho ngay lúc bán hàng
 Quản lý chiết khấu theo mặt hàng, nhóm hàng, theo khách hàng

 

 

Liên quan

HVTTSoft

HVTT SOFTWARE

Mạng xã hội